Oferta

        Żłobek „Maluszkowo” zaprasza od 6.30 do 17.00 od poniedziałku do piątku przez cały rok kalendarzowy, z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych.


CZESNE – 460 ZŁ/M-C


Oferta programowa:

- Troskliwa pielęgnacja i profesjonalna opieka dla dzieci od 1 r.ż. do 3 lat;
- Program dnia wypełniony aktywnością dla różnych grup wiekowych pod nadzorem pedagogów, opiekunów i pielęgniarki;
- Całodzienne wyżywienie spełniające normy żywieniowe (catering); śniadanie, obiad (II danie), podwieczorek (zupa), przekąska (owoce, warzywa) – 14 zł/dzień

- Wspólne imprezy rodzinne w trakcie roku;
- Zajęcia dostosowane do wieku dzieci:
- gry i zabawy ogólnorozwojowe
- zajęcia techniczno - plastyczne
- zabawy z językiem angielskim
- rytmikę, muzykoterapię
- profilaktyczne zajęcia logopedyczne
- bajkoterapia
- sensoplastyka
- Teatrzyki


PLAN DNIA W ŻŁOBKU

6.30 - 9.00 - Schodzenie się dzieci. Zabawy swobodne według zainteresowań dzieci integracyjne z wszystkimi dziećmi niepodzielnymi wiekowo.
9.00 - 9.30 - Śniadanie, ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami, karmienie i pomoc dzieciom w samodzielnym posiłku.
9.30 - 10.00 - Czynności higieniczne po śniadaniu, mycie zębów - profilaktyka zdrowego trybu życia, nocnikowanie. Rozchodzenie się dzieci do swoich grup.
10.00 - 10.30 - Zorganizowane zajęcia tematycznie dostosowane do wieku dzieci (zajęcia techniczno- plastyczne, zajęcia rytmiczne z elementami muzykoterapii, bajkoterapii, gry i zabawy gimnastyczne kształtujące postawę dzieci, zajęcia logopedyczne. Zabawy edukacyjne z języka angielskiego, nauka piosenek i wierszyków poprzez zabawę). Praca w grupie dzieci lub indywidualna.
10.30 - 11.00 - Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań na sali lub na placu zabaw, spacery.
11.00 - 11.30 - Przygotowanie do obiadu. Mycie rąk, nocnikowanie.
11.30 - 11.50 - Obiad (II danie)- karmienie i pomoc dzieciom w samodzielnym posiłku.
11.50 - 12.00 - Czynności higieniczne po obiedzie.
12.00 - 14.00 - Leżakowanie, relaksacja na leżakach z ulubioną maskotką, słuchanie ulubionych kołysanek, bajek i muzyki relaksacyjnej. Nauka samodzielnego rozbierania i ubierania się.
14.00 - 14.30 - Zupa – karmienie i pomoc dzieciom w samodzielnym posiłku.
14.30 - 15.00 - Czynności higieniczne po posiłku (nocnikowanie, mycie rączek).
15.00 - 15.30 - Gry i zabawy dydaktyczne, planszowe, konstrukcyjne.
15.30 - 17.00 - Zabawy swobodne na sali lub pobyt na placu zabaw. Oczekiwanie na przyjście rodziców, rozchodzenie się dzieci.

ODBIÓR DZIECI


Dzieci mogą być odbierane tylko przez Rodziców, Opiekunów lub upoważnione pełnoletnie osoby. Wskazane osoby muszą być upoważnione pisemnie w karcie dziecka. Osoby te powinny posiadać przy sobie dowód tożsamości. Zabiegi te mają na celu ochronę bezpieczeństwa dzieci.

Uwrażliwiamy Rodziców, że nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo od momentu przekazania do momentu odebrania dziecka.

Za zapewnienie opieki nad dzieckiem po deklarowanej przez rodzica godzinie odbioru naliczana jest dodatkowa opłata wg. cennika.